Sempozyumun Amacı


Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî; bir büyük ahlâk, aşk ve irfân adamı, bir Allah dostudur. Türk kültür tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisidir. O, sadece Arslan Baba ve Yûsuf Hemedânî Hazretlerinin gönlünde yaktığı İslam’ın aşk ve irfan kıvılcımını kendinden sonraki taliplere aktarmakla kalmamış, yetiştirdiği aksiyoner alperenleri Asya’nın bir ucundan Avrupa içlerine kadar göndererek insanlara adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşüncesini telkin etmiştir. Yesevî Hazretleri, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmış, Türkçeyi bir ilim, aşk ve irfan dili hâline getirmiştir. Sohbetlerinde ve söylemiş olduğu hikmetlerinde anadili Türkçeyi kullanarak geniş kitleleri etkileyen ilk Türk mutasavvıfıdır.

Hoca Ahmed Yesevî ile ilgili bugüne kadar bilim adamları tarafından birçok araştırmalar yapılmış, çeşitli kitaplar, makaleler yayımlanmıştır. Orta Asya’dan Balkanlara kadar Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada onun tesirlerini görebilmekteyiz. Onun Anadolu’da ektiği tohumların Yunus’un, Hacı Bektaş Veli’nin, Hacı Bayram Veli’nin, Şeyh Edebali’nin nefesinde nasıl yeşerdiğini, Balkanlarda İslam’ın Sarı Saltuk’un, Demirci Baba’nın ve Gül Baba’nın kanatlarında nasıl yayıldığını görebiliyoruz.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından daha önce Türkiye’de iki kez “Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu” uluslararası boyutta kapsamlı olarak 2 yılda bir düzenlenmeye başlanmıştır. Hoca Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, eserleri, fikirleri, takipçileri ve dünya görüşü ile bu görüşlerin etki alanları sempozyumun konuları arasında yer alacaktır.

Bu amaçla, Hoca Ahmed Yesevi’nin manevî huzurunda ve mekânı Türkistan’da 20-21 Nisan 2020 tarihleri arasında “III. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu” düzenlenmesine karar verilmiştir.