Önemli Tarihler


05 Şubat 2019 İlk çağrı
15 Aralık 2019 Özet gönderimi için son tarih
15 Ocak 2020 Kabul edilen bildirilerin duyurulması
15 Şubat 2020 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
6-7 Nisan 2020 Sempozyum