Sempozyumun Hakkında


Tarih: 6-7 Nisan 2020

Yer: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan/KAZAKİSTAN

Toplantı Dilleri: Türkçe, Türk Lehçeleri, İngilizce ve Rusça